Tiny Typo

Base CSS pour la typo web

http://tinytypo.tetue.net