Plugin Google Maps API

Plugin para a integración da API de Google Maps en SPIP

Agora fai falla obter unha chave de Google maps para poder implementar a API na páxina web. Para conseguir a chave, fai clic na ligazón “Conseguir” ou no seguinte enderezo http://www.google.es/apis/maps/signup.html

Obtenir un clé
Obtenir un clé

Unha vez na páxina de Google, aceptamos os termos do contrato, marcando a casilla correspondente, e poñemos a url da nosa páxina, donde imos empregar a API de google maps, por exemplo: www.escoitar.org. Logo dámoslle a: Generate API key.

Obtenir l'API
Obtenir l’API

Logo seleccionamos a chave que nos aparece e a copiamos:

Copier la clé
Copier la clé

A continuación, imos á ventá da configuración do noso plugin, pegamos a chave, e dámoslle a ok.

Reporter la clé
Reporter la clé

Agora, pódese configurar a posición e o zoom que o mapa mostrará por defecto facendo clic no botón Elexir.

Usos do plugin

Este plugin pode empregarse co plugin GIS, para engadir os mapas no espacio público.

Tamén son posibles outros usos como:

-  Geoforms : co plugin Forms & Tables para a utlización de datos xeográficos con Forms & Tables
-  A creación personalizada de mapas baseados na API de Google e a utilización dos valores de #CONFIG si estamos dentro dun esqueleto spip, ou de lire_config() si estamos en php.

Autores do plugin:

-  Horacio González
-  Berio Molina

updated on 5 April 2020

Discussion

Aucune discussion

Ajouter un commentaire

Who are you?
[Log in]

To show your avatar with your message, register it first on gravatar.com (free et painless) and don’t forget to indicate your Email addresse here.

Enter your comment here

This form accepts SPIP shortcuts {{bold}} {italic} -*list [text->url] <quote> <code> and HTML code <q> <del> <ins>. To create paragraphs, just leave empty lines.

Add a document

Follow the comments: RSS 2.0 | Atom